Other Products

View as
Sort by
Display per page

Chảo Đôi

Made in Korea.

Chảo Hai Mặt

Made in Korea.

HD TV Antenna (Brand New)

Long range HD TV Antenna có thể bắt sóng được 50 dặm. Thu nhận sóng của các Đài truyền hình Việt Ngữ và các đài địa phương free-to-air khác trong vùng Bay.