Price: $85.00
Quantity:

Shipping:
The price doesn't include shipping fee ($6.00/per unit).

Special gift
If your quantity >= 2, your gift is: Max White - Viên trắng da (Gift)

Max White - Viên trắng da


Dược thảo hỗ trắng da

 

Giới thiệu:

60 viên/hộp

Chống chỉ đinh:

 
Phụ nữ mang thai và trẻ em không nên dùng.

 

LIÊN HỆ: VIETSHOPPING TV

2330 S 10TH ST, SAN JOSE CA 95112

Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại miễn phí 1-888-504-0888